THINK TANK

Fundacja Ambitna Polska.

Nasz cel:

„Ambitna Polska” jest apolitycznym think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Uważamy, że wiele konfliktów społecznych i politycznych we współczesnej Polsce spowodowanych jest brakiem ambitnych koncepcji rozwoju, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej, technologicznej, środowiskowej, etc.

Chcemy to zmienić. Chcemy pokazać, że można!

Do realizacji ambitnego celu skompletowaliśmy zespół ambitnych ludzi. W jego skład wchodzą naukowcy, eksperci i analitycy posiadający znaczny dorobek.

Obszary badawcze które podejmujemy to:

 • przedsiębiorczość
 • polityka gospodarcza
 • ochrona środowiska
 • rozwój trzeciego sektora,
 • polityka społeczna,
 • badania nad podmiotami ekonomii społecznej,
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 • polska dyplomacja,
 • polska polityka wschodnia,
 • relacje Polska-Chiny,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • finansowanie sektora kultury.

Apolityczność i równowaga

Fundacja „Ambitna Polska” nie jest związany z żadną ideologią ani ugrupowaniem politycznym. W naszym zespole, tak jak w całym społeczeństwie, znajdziecie osoby zarówno o poglądach lewicowych jak i prawicowych co zapewnia nam równowagę. Podstawą działania naszego zespołu jest dialog ponad podziałami. Nie gardzimy poglądami innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy.

Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce zawsze znajdować będą się osoby o poglądach lewicowych jak i konserwatywnych, dlatego naszym celem jest tworzenie rozwiązań które zapewnią równowagę, nie zaś konflikty.

Nie tolerujemy jedynie skrajnych ruchów odwołujących się do ideologii faszystowskiej i komunistycznej.

Nasi experci