Zespół

Nad pracami Fundacji „Ambitna Polska” czuwa Rada Programowa w skład której wchodzą osoby z wybitnym dorobkiem naukowym i zawodowym. Rada Programowa wytycza działania Fundacji.

W skład zespołu Fundacji wchodzą Eksperci, naukowcy (doktoranci, pracownicy naukowi) a także osoby z dużą wiedzą praktyczną.

Wsparcia Fundacji udzielają Visiting Professors, czyli osoby związane z innymi, głownie zagranicznymi ośrodkami badawczymi, które wspierają nas swoim doświadczeniem.

Bieżącymi pracami Fundacji kieruje Zarząd, nadzorując kwestie administracyjne i finansowe. Bezpośredni nad nim sprawuje Rada Fundacji, która pełni funkcje nadzorcze i kontrolne.

Ponadto na terenie Polski działają regionalne Kluby Ambitnej Polski.

Formy działania

  • Publikowanie raportów poświęconych bieżącym problemom społecznym, ekonomicznym, środowiskowym, etc.
  • Prowadzenie projektów naukowych.
  • Organizowanie konferencji i seminariów.
  • Współpraca z mediami; komentowanie bieżących wydarzeń.
  • Tworzenie raportów i opracowań na potrzeby instytucji państwowych i prywatnych przedsiębiorstw.

Nasi experci