Rada Programowa Think-Tank Ambitna Polska

(Rada Programowa to nie tylko naukowcy. To także osoby prezentujące ambitne podejście w kwestiach biznesowych i społecznych.)

prof. Andrzej De Lazari, politolog, historyk filozofii, filolog. Profesor nauk humanistycznych, związany z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierował projektem badawczym „Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor licznych publikacji naukowych.

Kajus Augustyniak, dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Publikował w prasie podziemnej. Należał do Solidarności Walczącej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W III RP pracował jako dziennikarz. Członek Rad Programowych Tygodnika Solidarność, TVP Łódź, w przeszłości także TVP Polonia.

dr Katarzyna De Lazari-Radek, filozof, etyk. Autorka książek The Point of View of the Universe (Oxford University Press, 2014, z Peterem Singerem) oraz Utilitarianism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2017, z Peterem Singerem). Otrzymała roczny grant naukowy z Yale University, Yale Center for Faith and Culture na badania nad szczęściem.

Kamil Janiszewski, informatyk, przedsiębiorca. Twórca start-up „Listonic”, jednego z najbardziej dynamicznych polskich start-upów, cieszącego się popularnością na całym świecie. Współwłaściciel i członek władz Listonic Sp. z o.o.

Katarzyna Nicewicz, działaczka społeczna. Samodzielnie zainaugurowała akcje wspierania bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie. Obecnie założycielka i prezes fundacji „Daj Herbatę” która pomaga osobom bezdomnym.

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji i Dyrektor Zarządzający

Janusz Wdzięczak, historyk i ekonomista, doktoryzuje się z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej UW.

Jako autor koncepcji „sankcji niesymetrycznych” współpracował z polskim rządem przy wypracowywaniu nowego modelu sankcji ekonomicznych. Był członkiem Zespołu ds. Pomocy Ukrainie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Zawodowo związany z sektorem infrastruktury, był szefem projektów UE w MPK-Łódź Sp. z o.o., został także powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego na eksperta ds. oceny projektów finansowanych z RPO WŁ.

Społecznie wspiera Bank Żywności im. Marka Edelmana.

Zasiada we władzach wielu organizacji: jest prezesem stowarzyszenia na rzecz przeniesienia siedziby European Banking Authority „EBA dla Łodzi”, członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pozostaje także członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Towarzystwa Inicjatyw Europejskich.

W wolnych chwilach lubi czytać teksty Zbigniewa Brzezińskiego i podróżować po Kaukazie, najlepiej konno.

Wiceprezes i Dyrektor Administracyjny

Anna Bojanowska polityk społeczny i ekonomista, doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnia działaczka samorządowa oraz społeczna. Aktywna uczestniczka międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu: polityki społecznej, rynku pracy, problemów pokoleń w życiu społecznym oraz różnorodności. W pracy naukowej zajmuje się problematyką starzenia się społeczeństwa, różnorodności na rynku pracy aktywizacji zawodowej. Słuchaczka Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Linköping w Szwecji. Zawodowo związana z samorządem terytorialnym i rewitalizacją społeczną.